หน้าแรก

“ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใช้ฐานความรู้จากการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับสังคมและประเทศชาติ”

ปรัชญาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
previous arrow
next arrow
Slider

การสมัครเข้าศึกษาต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำลบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-711654 | โทรสาร : 043-711654
เว็บไซต์ : en.rmu.ac.th | อีเมล :enrmu@rmu.ac.th
เฟซบุ๊ค : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Nattakrit

11 กุมภาพันธ์ 2022

Nattakrit

3 ธันวาคม 2021
 

เอกสารดาวน์โหลด

Icon

ENRMU Logo Cut คณะ 752.53 KB 87 downloads

...

    คณะวิศวกรรมศาสตร์