ประกาศการขอมีอีเมล @lives.rmu.ac.th สำหรับนักศึกษา

เนื่องจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีความต้องการใช้งานอีเมล @lives.rmu.ac.th ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ยังไม่มีอีเมล @lives.rmu.ac.th ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้ทำการเพิ่มอีเมลให้กับนักศึกษาที่ยังไม่เคยมีอีเมล ตั้งแต่รหัส 59 ถึงรหัส 62 อัตโนมัติ


หมายเหตุ :

  1. ข้อมูลที่ปรากฎในระบบตรวจสอบอีเมลนี้ จะมีเฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่เคยมีอีเมล @lives.rmu.ac.th และมีรหัสนักศึกษา 59 - 62 เท่านั้น
  2. นักศึกษาที่มีรหัสน้อยกว่า 59 ( ตั้งแต่ 58 ลงไป ) ที่ต้องการใช้งานอีเมล @lives.rmu.ac.th สามารถติดต่อรับได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์